მისამართის ტელეფონის E-Mail

კონტაქტი

პარტნირი ფირმის ოფისი ბერლინში:

Interreg Consult GmbH

Sodener Str. 25

14197 Berlin

შეკითხვებით მიმართეთ ჩვენ რეფერენტს, სასურველია რუსულ ან გერმანულ ენაზე, ტატიანა ვასილევნა სუბოტინას შპს ООО ЛЕСФА.

მისამართის ტელეფონის E-Mail:  info@interreg-consult.de

საკონტაქტო ფორმულარი