დასაქმების პროცესი

დასაქმების პროცესი

ექიმების დასაქმების პროცესი შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან:

  • ჩვენ ვპოულობთ კვალიფიციურ ექიმებს აღმოსავლეთ ევროპაში. თქვენ გვეკონტაქთებით ჩვენ.
  • შევვარჩევთ შესატყვის ექიმების კანდიდატურებს.
  • ვატარებთ სკაიპით გასაუბრებას. ვიძლევით დროს გერმანული ენის შესასწავლად B1 დონემდე.
  • წარვადგენთ ექიმს გერმანიის კლინიკაში.
  • ორგანიზებას ვუკეთებთ გასაუბრების მიზნით   გერმანიაში ჩამოსასვლელად აუცილებელი დოკუმენტების შეძენას.
  • გეხმარებით  ვიზის და აუცილებელი უფლებებების მოსაპოვებლად პროფესიული მოღვაწეობისათვის და სამსახურის დასაწყებად.

კონტაქტი